رشته های کاردانی و کارشناسی

    
    
    
رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان (کد183)

کد رشته

نام رشته

کد واحد

جنس

کارشناسی ناپیوسته

 

(ثبت نام با مدرک فوق دیپلم )

21207

مدیریت بازرگانی

183

زن ومرد

21301

حسابداری

183

زن ومرد

40323

ایمنی صنعتی و محیط کار

183

زن ومرد

41436

مهندسی فناوری مکانیک ماشین ابزار

183

زن ومرد

41439

مهندسی فناوری ساخت و تولید قالبسازی

183

زن ومرد

41013

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

183

زن ومرد

60206

معماری

183

زن ومرد

70402

مهندسی اجرایی عمران

183

زن ومرد

 
 

کد رشته

نام رشته

کد واحد

جنس

 

کارشناسی پیوسته

 

( ثبت نام با مدرک پیش دانشگاهی)

20101

زبان وادبیات فارسی

183

زن ومرد

20505

جامعه شناسی

183

زن ومرد

20573

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

183

زن ومرد

21207

مدیریت بازرگانی

183

زن ومرد

21209

مدیریت بیمه

183

زن ومرد

21210

مدیریت دولتی

183

زن ومرد

21230

مدیریت امور بانکی

183

زن ومرد

21245
 مدیریت مالی
183زن ومرد
21260
 مدیریت کسب و کار
183
زن ومرد

40310

مهندسی صنایع

183

زن ومرد

40336

ایمنی صنعتی

183

زن ومرد

40675

مهندسی مکانیک

183

زن ومرد

41054

مهندسی کامپیوتر

183

زن ومرد

10401

پرستاری

183

زن ومرد

 
 

کد رشته

نام رشته

کد واحد

جنس

کاردانی پیوسته

(ثبت نام با

مدرک دیپلم)

21301

حسابداری

183

زن ومرد

40428

ساختمان کارهای عمومی ساختمان

183

زن ومرد

40629

ساخت وتولید قالبسازی

183

زن ومرد

40630

ساخت وتولید ماشین ابزار

183

زن ومرد

41052

نرم افزار کامپیوتر

183

زن ومرد

 
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/06/03
تعداد بازدید: 4020
Powered by DorsaPortal