رشته های ارشد و دکتری

 
مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
 
کد رشته
نام رشته
لیست دروس
سرفصل دروس
آشنایی با رشته
 21340 مدیریت کسب و کار - استراتژی
 21339 مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی
 21245 مدیریت مالی
21254
مدیریت بازرگانی - بازاریابی
 21162 مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک
 21050 مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی
21051
 مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی
21041
مدیریت دولتی - طراحی سازمان های دولتی
 21255 مدیریت دولتی - مدیریت تحول
 21042 مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومی
 21302 حسابرسی
 41002 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 40349 مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری
 40300 مهندسی صنایع - مهندسی مالی
 40347 مهندسی صنایع - سیستم های کلان
 20959 علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 20956 علوم اقتصادی - اقتصاد تجارت الکترونیک
 21364 کارآفرینی - کسب و کار جدید
 20411 عرفان اسلامی
 20542 جامعه شناسی انقلاب
 20505 جامعه شناسی
 20512 پژوهش علوم اجتماعی
 20506 جمعیت شناسی
  20101
زبان و ادبیات فارسی
  21046
مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی
  20544
مطالعات فرهنگی و رسانه
 
 
 
 
مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته
 
کد رشته
نام رشته
لیست دروس
سرفصل دروس
آشنایی با رشته
 20457 تصوف و عرفان اسلامی
 20565 جامعه شناسی - اقتصادی و توسعه
 20568  جامعه شناسی - سیاسی
 20566  جامعه شناسی - فرهنگی
20574
 جامعه شناسی - گروه های اجتماعی
 20569  جامعه شناسی - مسائل اجتماعی ایران
20101
زبان و ادبیات فارسی
 20110 زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غنایی
 20939 علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی
 20936 علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی
21373
کارآفرینی
21289
مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه
21216
مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
20427
فلسفه و کلام اسلامی
21323
مالی - مهندسی مالی
21247
مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
21064
مدیریت تکنولوژی - مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1400/02/20
تعداد بازدید: 6997
Powered by DorsaPortal