تماس با ما

شماره تلفن‌هاي مستقيم و داخلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

سامانه پيامك دانشگاه :30008409                              پست الكترونيك :info@dehaghan.ac.ir                    كد استان :031   

حوزه رياست

تايپ اداري

 

2076

حوزه آموزشي

اطاق رياست

53332210

2010

دبيرخانه

53332240

2077

معاون آموزشي

53337310

2155

منشي رياست

53332210

2011

سلف‌سرويس

 

2078

مسئول دفتر معاون آموزشي

53337310

2156

رئيس دفتر حوزه رياست و روابط عمومي

53337306

2012

بوفه سلف‌سرويس

 

2079

مدير آموزش

53336461

2157

سمعي و بصري

 

2013

انتظامات و نگهباني

53333001

1ـ2080

اداره كارگزيني هيأت علمي

53335967

2158

مدير حراست

53333260

2014

نگهباني خوابگاه برادران

 

2082

اداره امتحانات

53335978

2159

كارشناس حراست

 

2015

نگهباني خوابگاه خواهران

 

2083

كارشناس پرستاري و ... (خانم اميري)


2160

معاون امور مدارس سما

 

2016

آبدارخانه (1)

 

2084

كارشناس مديريت دولتي و ...

 

2161

اتاق فرمان سالن اجتماعات

 

2017

آبدارخانه (2)

 

2085

كارشناس مديريت بازرگاني و ... (آقاي نورشرق)

 

2162


 


حوزه فرهنگ اسلامي

آبدارخانه (3)

 

2086

كارشناس علوم اجتماعي و ... (آقاي رضوي)

53337921

2163

رئيس دفتر فرهنگ اسلامي

53337312

2020

انتشارات

 

2087

كارشناس رشته‌هاي ارشد (آقاي حجازي)

53337923

2164

كارشناس فرهنگي (حاج‌آقا آقاحسيني)

 

2021

شركت تعاوني

53337309

2088

كارشناس مديريت بيمه و ... (آقاي ابوالقاسمي)

53337924

2165

دفتر فرهنگ اسلامي برادران (فوق برنامه)

 

2022

شركت مسافربري

 

2089

كارشناس ساخت و توليد و صنايع و ... (آقاي احمديان)

53337922

2166

كانون قرآن و عترت برادران و ستاد اقامه نماز

 

2023

استراحتگاه رانندگان

 

2090

كارشناس عمران و ... (آقاي دوائي)

 

2167

كانون قرآن و عترت خواهران

 

2024

تاكسي تلفني

 

2091

تايپ آموزش

 

2168

حوزه بسيج دانشجويي

 

2025

رزرو (حوزه اداري)

 

9ـ2092

دفتر سنجش و نظارت (خانم رحيمي)

53333005

2169

دفتر بسيج (دانشكده علوم انساني)

 

2026

مدير امور مالي

53336462

2100

بايگاني آموزش (آقاي رضا افشاري)

 

2170

دفتر بسيج (ساختمان آموزشي شماره يك)

 

2027

امور مالي (حقوق و دستمزد) (آقاي فدوي)

 

2101

مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي شماره (1)

 

5ـ2171

دفتر بسيج خواهران (ساختمان آموزشي شماره يك)

 

2028

امور مالي (آقاي اسماعيلي)

 

2102

مجموعه كارگاهي شماره (2)

 

80ـ2176

دفتر بسيج خواهران (پايگاه الزهراء)

 

2029

امور مالي (آقاي جعفري‌فرد)

 

2103

گروه پرستاري (1)

53337926

2181

مجمع فاطميه

 

2030

امور مالي (آقاي حسينيـــان)

 

2104

گروه پرستاري (2)

 

2182

 

 

 

امور مالي (آقاي امين‌جعفري)

 

2105

آزمايشگاه پرستاري

 

4ـ2183

حوزه عمراني

حسابداري دانشجويي

53335977

2106

گروه مديريت بيمه

 

2185

معاون عمران

53337315

2035

بانك ملي شعبه دانشگاه

53337305

53337307

2107

گروه كامپيوتر

 

2186

كارشناس عمران و تأسيسات

 

2036

صندوق رفاه دانشجويي

53336463

2108

گروه مديريت بازرگاني (خواهران)

 

2187

پشتيباني تأسيسات

 

2037

 

 

 

گروه مديريت بازرگاني (برادران)

 

2188

 

 

 

فن آوري اطلاعات

گروه بانكداري

 

2189

حوزه پژوهشي

مهندس آقايي (كارشناس نرم افزار)

53337319

2045

گروه مديريت دولتي (كارشناسي)

 

2190

معاون پژوهشي

53337311

2040

مهندس طياري (كارشناس نرم افزار)

53337928

2209

گروه معارف اسلامي

 

2191

مدير پژوهشي

53337311

2041

سايت خوارزمي

 

2209

گروه كارشناسي علوم اجتماعي

 

2192

امور پايان‌نامه‌ها

53337318

2042

 

 

 

گروه ارشد جامعه شناسي و ...

53333003

2193

باشگاه پژوهشگران جوان

53337927

2043

حوزه دانشجويي

گروه صنايع

 

2194

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 

2044

معاون دانشجويي

53337316

2130

گروه ساخت و توليد

 

2195

سالن نشريات كتابخانه مركزي

 

2047

مدير دانشجويي

اداره فارغ‌التحصيلان

53332080

53337925

2131

3ـ2132

گروه ادبيات

 

2196

امانات خواهران كتابخانه مركزي

 

2048

امانات برادران كتابخانه مركزي

 

2049

امور دانشجويي (امور خوابگاه‌ها) و گزينش

53337317

2134

گروه حسابداري

 

2197

تايپ پژوهشي

 

2050

امور دانشجويي (نقل و انتقالات)

53337317

2135

گروه معماري

 

2198

فهرست نويسي

 

2051

امور دانشجويي (كميته انضباطي)

53337317

2136

گروه عرفان

 

2199

سالن اجلاس

 

2052

امور دانشجويي (انتظامات خواهران)

 

2137

گروه ارشد مديريت دولتي

 

2200

بخش اداري حوزه پژوهشي

 

2053

مركز مشاوره

 

9ـ2138

دفتر فصلنامه ادبيات

53337313

2201

آبدارخانه حوزه پژوهشي

 

2054

خوابگاه برادران (سرپرستي)

53333004

2140

دفتر دكتر استادي، دكتر هرتمني و دكتر شجري

 

2202

سالن دفاعيه شهيد مطهري (دانشكده علوم انساني)

 

2055

خوابگاه برادران (خدمات)

 

2141

دفتر دكتر زركوب

 

2203

انجمن بانكداري و صنايع

 

2056

خوابگاه خواهران (سرپرستي)

53335971

2142

اطاق اساتيد مدعو

 

2204

انجمن مديريت بيمه و علوم اجتماعي

 

2057

خوابگاه خواهران (خدمات)

 

2143

استراحتگاه اساتيد (1) (ساختمان مديريت)

 

2205

انجمن ادبيات فارسي و كامييوتر

 

2058

تربيت بدني

 

2144

استراحتگاه اساتيد (2) (دانشكده علوم انساني)

 

2206

انجمن

 

2059

سالن ورزشي بعثت

 

2145

استراحتگاه اساتيد (خواهران) (دانشكده علوم انساني)

 

2207

 

 

 

سالن ورزشي وحدت

 

2146

سايت اينترنت اساتيد

 

2208

 

 

 

كانون هلال‌احمر

 

2147

گروه علوم اجتماعي

 

2210

 

 

 

 

 

 

سرپرستي معماري

53333360

2211

حوزه اداري و مالي

 

 

 

 

 

 

معاون اداري و مالي

53337308

2070

 

 

 

 

 

 

مدير امور اداري

53332070

2071

 

 

 

 

 

 

مسئول انبار و اموال

 

2072

 

 

 

عمومي

انبار

 

2073

 

 

 

مركز مخابرات

 

8

مسئول تداركات

53337314

2074

 

 

 

تلفن‌هاي مستقيم مركز

تلفن گويا

6ـ53334051و53332230 و53332220 و 53333002 53335974و53335972و53335970و53335968

53335976

 

كارگزيني اداري

 

2075

 

 

 
حوزه رياست    

تاریخ به روز رسانی: 1396/12/14
تعداد بازدید: 23030
Powered by DorsaPortal