آئین نامه های ورزشی

 شرايط شركت در مسابقات ورزشي دانشگاه

            داشتن اصل كارت دانشجويي

            داشتن بيمه ورزشي

            معرفي نامه رسمي و ممهور به مهر واحد

            داشتن اصل برگه انتخاب واحد

تاریخ به روز رسانی: 1393/10/24
تعداد بازدید: 3348
Powered by DorsaPortal