لیست کلاس های مجازی واحد

 
معاون دانشگاه به مهر خبر داد: ترم تحصیلی در دانشگاه آزاد حذف نمی شود 
جهت اطلاع از مشروح خبر اینجا کلیک کنید.
  
 
با عنایت به برگزاری تمامی کلاس های آموزشی طبق برنامه اعلامی از طرف معاونت علمی واحد به صورت آنلاین و اینترنتی، کلیه دانشجویان ملزم به حضور در کلاس های درسی می باشند.
 
بدیهی است حضور و غیاب دانشجویان توسط استاد مربوط به هر درس در زمان برگزاری انجام خواهد شد.
 
 
 

ردیف

نام استاد

آدرس کلاس مجازی

لینک های فعال

لیست تدریس استاد

1

ابوالحسنی محمدعلی

http://el.dehaghan.ac.ir/dab

ورود به کلاس

 

2

احمدی امین

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس

 

3

احمدی علی

http://el.dehaghan.ac.ir/aah

ورود به کلاس


4

استادمحمدی جواد

http://el.dehaghan.ac.ir/data2

ورود به کلاس


5

آقابابایی لیلا

http://el2.dehaghan.ac.ir/lgh

ورود به کلاس

ساعات تدریس

6

آقابابائی زهره

http://el.dehaghan.ac.ir/zah

ورود به کلاس

ساعات تدریس

7

آقاحسینی محمدحسن

http://el2.dehaghan.ac.ir/amh

ورود به کلاس

 

8

آقاداوود سیدعبدالرسول

http://el.dehaghan.ac.ir/ma2

ورود به کلاس


9

آقاسی سعید

http://el.dehaghan.ac.ir/dsa

ورود به کلاس

ساعات تدریس

10

باقری اسماعیل

http://el.dehaghan.ac.ir/deb

ورود به کلاس

 

11

باقی مریم

http://el2.dehaghan.ac.ir/mba

ورود به کلاس

ساعات تدریس

12

برقی کار حامد

http://el.dehaghan.ac.ir/hba

ورود به کلاس

ساعات تدریس

13

بهرامی قصرچمی خلیل

http://el.dehaghan.ac.ir/khb

ورود به کلاس


14

بهزادی‌فر نرگس

http://el2.dehaghan.ac.ir/nbf

ورود به کلاس


15

بهفروز بابک

http://el2.dehaghan.ac.ir/bhb

ورود به کلاس

ساعات تدریس

16

بهیان شاپور

http://el.dehaghan.ac.ir/dsb

ورود به کلاس

 

17

پورصفر امین

http://el2.dehaghan.ac.ir/sa

ورود به کلاس

ساعات تدریس

18

پورکرم زهرا السادات

http://el.dehaghan.ac.ir/zkd

ورود به کلاس


19

ترابی زیارتگاهی اصغر

http://el2.dehaghan.ac.ir/atz

ورود به کلاس

 

20

چیت ساز محمدعلی

http://el.dehaghan.ac.ir/mch

ورود به کلاس

 

21

حجازی رقیه

http://el2.dehaghan.ac.ir/rhd

ورود به کلاس


22

حجازی سمیه

http://el.dehaghan.ac.ir/shd

ورود به کلاس


23

حجازی سیدناصر

http://el.dehaghan.ac.ir/dnh

ورود به کلاس

 

24

حسین‌زاده شانه‌چی غلامحسین

http://el2.dehaghan.ac.ir/dsh

ورود به کلاس


25

حقیقتیان منصور

http://el.dehaghan.ac.ir/dmh

ورود به کلاس

 

26

خدابخشی علی

http://el2.dehaghan.ac.ir/akh

ورود به کلاس

 ساعات تدریس

27

خدابنده کوروش

http://el2.dehaghan.ac.ir/kda

ورود به کلاس


28

خدادادی پور مهدی

http://el2.dehaghan.ac.ir/mkh

ورود به کلاس

ساعات تدریس

29

خدائیان سیدناصر

http://el.dehaghan.ac.ir/khn

ورود به کلاس


30

داوری پریسا

http://el.dehaghan.ac.ir/pda

ورود به کلاس


31

داوری پیمان

http://el.dehaghan.ac.ir/dpd

ورود به کلاس

ساعات تدریس

32

داوودی سیدمحمدرضا

http://el.dehaghan.ac.ir/smr

ورود به کلاس

ساعات تدریس

33

دشت لعلی زهرا

http://el2.dehaghan.ac.ir/zda

ورود به کلاس


34

دلوی محمدرضا

http://el.dehaghan.ac.ir/mrd

ورود به کلاس

 

35

رضایی زاده محسن

http://el2.dehaghan.ac.ir/mrz

ورود به کلاس


36

رفیعی منصور

http://el.dehaghan.ac.ir/mra

ورود به کلاس


   دکتر ساعدی

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

 ---  
   خانم سبحانی

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

 ---  

37

سالکی فر محمد

http://el2.dehaghan.ac.ir/msf

ورود به کلاس

 

38

سترگ محمد

http://el2.dehaghan.ac.ir/mst

ورود به کلاس

 

39

سعادت‌نیا مهدی

http://el.dehaghan.ac.ir/sad

ورود به کلاس

 ساعات تدریس

40

سلطانی ایرج

http://el.dehaghan.ac.ir/des

ورود به کلاس

 

41

شاه‌چراغی محمود

http://el.dehaghan.ac.ir/msh

ورود به کلاس


42

شاهرخی راضیه

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس


43

شریفی محمدرضا

http://el.dehaghan.ac.ir/mrsh

ورود به کلاس

ساعات تدریس

44

شیروانی علیرضا

http://el.dehaghan.ac.ir/ash

ورود به کلاس

 ساعات تدریس

45

شیروانی فرناز

http://el.dehaghan.ac.ir/fsh

ورود به کلاس


46

صالح عیسی محمود

http://el2.dehaghan.ac.ir/mse

ورود به کلاس

 

47

صفدریان فرزانه

http://el.dehaghan.ac.ir/fsa

ورود به کلاس


 48  خانم صفیان http://el2.dehaghan.ac.ir/dsf
 ورود به کلاس
 

49

ضیائی حمیدرضا

http://el2.dehaghan.ac.ir/hzy

ورود به کلاس


50

طالبی احمدرضا

http://el2.dehaghan.ac.ir/ata

ورود به کلاس


51

عابدپور محمود

http://el.dehaghan.ac.ir/map

ورود به کلاس

ساعات تدریس

52

عاطفی رضا

http://el2.dehaghan.ac.ir/rat

ورود به کلاس

 ساعات تدریس

53

عرفان مهدیه

http://el.dehaghan.ac.ir/mer

ورود به کلاس

 

54

عضد مهناز

http://el2.dehaghan.ac.ir/maz

ورود به کلاس

 

55

عمادزاده محمد کریم

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس

 

 56  فدایی مهدی
 http://el.dehaghan.ac.ir/daf  ورود به کلاس
 ساعات تدریس
 57  فردافشاری حمید

http://el2.dehaghan.ac.ir/haf

 ورود به کلاس  ساعات تدریس

58

فهام آزاد پریوش

http://el.dehaghan.ac.ir/fap

ورود به کلاس


59

قربانی اکبر

http://el2.dehaghan.ac.ir/gha

ورود به کلاس


60

قلیچ خانی شهره

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس


61

کریمی ریزی عباس

http://el2.dehaghan.ac.ir/akr

ورود به کلاس

 

62

کریمی مهری

http://el.dehaghan.ac.ir/mkh

ورود به کلاس

 

 63 کشاورز حمید
http://el.dehaghan.ac.ir/dhk
 ورود به کلاس
 

64

کیابد احمدرضا

http://el2.dehaghan.ac.ir/kia

ورود به کلاس

 

65

گلابی سهیلا

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس


66

محمدی اصغر

http://el.dehaghan.ac.ir/asm

ورود به کلاس


 67 محمدی شهرام
http://el.dehaghan.ac.ir/shm
 ورود به کلاس
 

68

محمدی طاهره

http://el2.dehaghan.ac.ir/tmh

ورود به کلاس

 

69

محمودی اعظم

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس


70

محمودی مریم

http://el.dehaghan.ac.ir/dmm

ورود به کلاس


71

مشهدی زاده محمد

http://el2.dehaghan.ac.ir/mmz

ورود به کلاس

 

72

معتمدی بابک

http://el.dehaghan.ac.ir/lk

ورود به کلاس


73

منوچهری معین

http://el2.dehaghan.ac.ir/mmn

ورود به کلاس

 

74

مهدی فرد علی

http://el2.dehaghan.ac.ir/amf

ورود به کلاس


75

موحدیان عطار امیرحسین

http://el.dehaghan.ac.ir/amo

ورود به کلاس

ساعات تدریس
 76 موسوی زهرا
http://el.dehaghan.ac.ir/zmo
 ورود به کلاس
 

77

میربد سید مصطفی

http://el2.dehaghan.ac.ir/smr

ورود به کلاس


78

ناظری نائینی پژمان

http://el.dehaghan.ac.ir/naz

ورود به کلاس

ساعات تدریس

79

نصیری نژاد محمدرضا

http://el2.dehaghan.ac.ir/mna

ورود به کلاس


80

نورا اعظم

http://el.dehaghan.ac.ir/dan

ورود به کلاس


81

هاشمیان فر علی

http://el.dehaghan.ac.ir/ahf

ورود به کلاس

 

82

هرتمنی امیر

http://el.dehaghan.ac.ir/amh

ورود به کلاس

 ساعات تدریس

   وطن خواه

http://el.dehaghan.ac.ir/amh

 ---  

83

ولیخانی حدیث

http://el.dehaghan.ac.ir/mhv

ورود به کلاس


84

ولیخانی ماشااله

http://el.dehaghan.ac.ir/dmv

ورود به کلاس

 

85

یزدانی احمدرضا

http://el2.dehaghan.ac.ir/ary

ورود به کلاس


86

یلمه فاطمه

http://el2.dehaghan.ac.ir/fyl

ورود به کلاس


 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/04/09
تعداد بازدید: 52450
Powered by DorsaPortal