نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوجدیدمنوجدید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ریاست</span>ریاست
هیات رئیسه
روسای قبلی واحد دهاقان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> اداره روابط عمومی </span> اداره روابط عمومی
مدیر روابط عمومی
اهم وظایف و اختیارات
فعالیت‌های انجام شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و تحصیلات تکمیلی </span>آموزش و تحصیلات تکمیلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاون آموزشی</span>معاون آموزشی
شرح وظایف
رزومه معاون آموزشی
راهبردها و برنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> اداره آموزش و برنامه ريزي </span> اداره آموزش و برنامه ريزي
رئيس اداره آموزش و برنامه ريزي
فرم طرح درس اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اساتید دانشگاه و اعضاء هیات علمی </span>اساتید دانشگاه و اعضاء هیات علمی
اعضاء هیات علمی
صفحه شخصي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت و ارزیابی </span>نظارت و ارزیابی
نمونه فرم ارزشيابي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگزینی هیأت علمی</span>کارگزینی هیأت علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگزینی</span>کارگزینی
شرح وظایف
فرم های استخدام
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جذب هیأت علمی</span>جذب هیأت علمی
اعضای شورای جذب
فرایند استخدام
تخصص های مورد نیاز
سایت جذب
جذب رشته
هیأت ممیزه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم‌های اطلاعات بیمه‌ای</span>فرم‌های اطلاعات بیمه‌ای
متن‌نامه
پرسشنامه
پرسشنامه-صفحه‌دوم
تشويق و ركود علمي اعضاي هيات علمي
الزام بودن انعقاد قرارداد بورسيه
كدشناسه اساتيد
امور ثبت نام دانشجويان جديدالورود
مدارك لازم براي ثبت نام دانشجويان جديد الورود
مجموعه كامل مقررات معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمهای اساتید حق التدریس </span>فرمهای اساتید حق التدریس
فرم شماره 1
فرم شماره 2
فرم شماره 3
فرم شماره 4
بخشنامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش و فناوري</span>پژوهش و فناوري
مدیر امور پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
آشنایی با کتابخانه مرکزی
راهنمای عضویت در کتابخانه
راهنمای تمدید کتب امانتی
راهنمای جستجوی پایان نامه ها
پایگاه های اطلاعات علمی
اتصال به کتابخانه دیجیتال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان</span>باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
آیین نامه عضویت
مزایای عضویت
راهنمای عضویت در سامانه جامع پژوهشگران جوان و نخبگان
شرایط عضویت استعدادهای درخشان
تقاضای عضویت
ارتباط با صنعت و جامعه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فصلنامه ها</span>فصلنامه ها
فصلنامه ادبیات تعلیمی
فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری
فصلنامه پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امورپایان‌نامه‌ها</span>امورپایان‌نامه‌ها
آیین نامه نگارش پایان نامه
فرم پروپزال کارشناسی ارشد
فرم آمادگی دفاع - کارشناسی ارشد
فرم های نهایی دفاع - کارشناسی ارشد
فرم پروپزال دکتری
سامانه مدیریت پایان نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح پژوهشی </span>طرح پژوهشی
فرم صفر طرح پژوهشی - پروپوزال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و بخشنامه ها</span>آیین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی
آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت های واحدهای پژوهشی
بخشنامه حمایت از اختراعات
بخشنامه فرصت مطالعاتی
شیوه نامه پذیرش و استقرار هسته ها و واحدهای فناور مراکز رشد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهانه</span>پژوهانه
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
راهنمای تکمیل فرم پژوهانه
فرم فعالیت های پژوهشی جهت دریافت پژوهانه 1397
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجویی فرهنگی </span>دانشجویی فرهنگی
معاون دانشجویی
مدیر دانشجویی
مجلات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">	اداره فارغ التحصیلان</span> اداره فارغ التحصیلان
رییس اداره فارغ التحصیلان
اعلام فراغت از تحصيل
صدور مدرك تحصيلي المثني
دريافت فرم هاي صدور گواهي المثني
اداره نقل و انتقالات
خدمات رفاهی دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته انضباطی</span>کمیته انضباطی
معرفی
در آئين نامه انضباطي دانشگاه آزاد اسلامي
هسته مشاوره
رزرو غـــــــــذا
تسهیلات دانشجویی بانک مهر ایران
وام هاي دانشجويي
شرايط اخذ وام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداری مالی</span>اداری مالی
معاون اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تسهیلات </span>تسهیلات
فرم هاي تسهيلات بانك ملي 94
فرم وام 40ميليوني كاركنان
فرم وام 60ميليوني اعضاءهيات علمي
فرم وام 100 ميليوني هيات علمي -بانك مركزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه اداری</span>حوزه اداری
مدیر اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كاگزيني اداري </span>كاگزيني اداري
مسئول كارگزيني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توانمندسازی وآموزشهای کاربردی</span>دفتر توانمندسازی وآموزشهای کاربردی
نوآوري سازماني
سوالات دوره نوآوري
دوره نقشهاي كاركنان درسازمان اسلامي
سوالات دوره كار در سازمانهاي اسلامي
دانلود فایل
تماس با ماPowered by DorsaPortal