آزمون دکتری و منابع امتحان
1397/02/24

 

 

جلسه هیأت برگزار کننده امتحان جامع روز پنج شنبه مورخ 96/10/12 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید پس از تبادل نظر در خصوص اخذ امتحان جامع موارد ذیل به تصویب رسید .

1-    زمان برگزاری امتحان جامع 1397/04/13 ( امتحان کتبی ) و 1397/04/14( مصاحبه ) تصویب شد .

2-    موضوعات امتحان جامع به شرح ذیل تصویب شد .

 رشته علوم اقتصادی و اقتصاد اسلامی

1-    اقتصاد خرد پیشرفته

2-    اقتصاد کلان پیشرفته          مشترک ساعت 12-8

 3   -    موضوعات انتخابی در اقتصاد          مشترک ساعت 15-13

 

رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی 

 

1-    تئوریهای اقتصاد اسلامی ساعت 17-15

 

شرکت دانشجویان در جلسه امتحان منوط به گذراندن تمامی دروس مرحله آموزشی و کسب حداقل معدل کل 16 و ارائه مدرک قبولی آزمون زبان EPT می باشد .

 

جلسه هیأت برگزار کننده امتحان جامع روز پنج شنبه مورخ 96/10/12 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید پس از تبادل نظر در خصوص اخذ امتحان جامع موارد ذیل به تصویب رسید .

3-    زمان برگزاری امتحان جامع1397/04/13( امتحان کتبی ) و 1397/04/14( مصاحبه ) تصویب شد .

4-    موضوعات امتحان جامع به شرح ذیل تصویب شد .

 

رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی

4- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک پیشرفته ساعت 30/10-8

5- تئوریهای مالی ساعت 13-11

6- مدل سازی کمی در مدیریت ساعت 17-15

 

 

شرکت دانشجویان در جلسه امتحان منوط به گذراندن تمامی دروس مرحله آموزشی و کسب حداقل معدل کل 16 و ارائه مدرک قبولی آزمون زبان EPT می باشد .


 

جلسه هیأت برگزار کننده امتحان جامع روز پنج شنبه مورخ 96/10/12 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید پس از تبادل نظر در خصوص اخذ امتحان جامع موارد ذیل به تصویب رسید .

5-    زمان برگزاری امتحان جامع 1397/04/13( امتحان کتبی ) و 1397/04/14( مصاحبه ) تصویب شد .

6-    موضوعات امتحان جامع به شرح ذیل تصویب شد .

 

رشته جامعه شناسی

7-    نظریه های جامعه شناسی ساعت 8 صبح

8-    روشهای تحقیق پیشرفته ساعت 10 صبح

9-    حوزه های جامعه شناسی ساعت 14 بعد از ظهر

 

گرایش جامعه شناسی سیاسی : نظریه های جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی تطبیقی

گرایش گروههای اجتماعی : جامعه شناسی گروه جامعه شناسی هنر یا زنان یا احساس

گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران : جامعه شناسی فساد سازمانی یا جامعه شناسی شهری جامعه شناسی دموکراسی و استبداد یا جامعه شناسی زنان

گرایش جامعه شناسی فرهنگی : جامعه شناسی فرهنگ- جامعه شناسی ارتباطات بین فرهنگی

گرایش جامعه شناسی اقتصاد و توسعه : جامعه شناسی سازمانها جامعه شناسی توسعه یا نظریه های توسعه یا جامعه شناسی شهری

 

شرکت دانشجویان در جلسه امتحان منوط به گذراندن تمامی دروس مرحله آموزشی و کسب حداقل معدل کل 16 و ارائه مدرک قبولی آزمون زبان EPT می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

جلسه هیأت برگزار کننده امتحان جامع روز پنج شنبه مورخ 96/10/12با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید پس از تبادل نظر در خصوص اخذ امتحان جامع موارد ذیل به تصویب رسید .

1-    زمان برگزاری امتحان جامع 1397/04/13( امتحان کتبی ) و 1397/04/14( مصاحبه ) تصویب شد .

2-    موضوعات امتحان جامع به شرح ذیل تصویب شد .

 

رشته کارآفرینی گرایش بین الملل و آموزش عالی

1-    فرصتهای کارآفرینی                           

2-    بنیانهای نظری کارآفرینی 

3-    روش تحقیق در کارآفرینی                    مشترک ساعت 12-8 صبح

4-    مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت

گرایش بین الملل :

1- کارآفرینی بین الملل                                        ساعت 16-14

2- مدیریت بین فرهنگی و ارتباطات بین الملل

 گرایش آموزش عالی :

1-دانشگاه کارآفرین                              ساعت 16-14

2-تجاری سازی دانش و فن آوری

 

 

شرکت دانشجویان در جلسه امتحان منوط به گذراندن تمامی دروس مرحله آموزشی و کسب حداقل معدل کل 16 و ارائه مدرک قبولی آزمون زبان EPT می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه هیأت برگزار کننده امتحان جامع روز پنج شنبه مورخ 96/10/12 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید پس از تبادل نظر در خصوص اخذ امتحان جامع موارد ذیل به تصویب رسید .

1-    زمان برگزاری امتحان جامع 13/04/1397( امتحان کتبی ) و 1397/04/14( مصاحبه ) تصویب شد .

2-    موضوعات امتحان جامع به شرح ذیل تصویب شد .

 

رشته دکتری زبان وادبیات فارسی

1-    متون نظم فارسی  ساعت 8 صبح شامل : تحقیق در متون نظم فارسی تحقیق در ادبیات غنایی تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی

2-    متون نثر فارسی ساعت 10 صبح شامل : تحقیق در متون نثر فارسی تحقیق در متون عرفانی و حکمی (1) و تحقیق در متون عرفانی و حکمی (2)

3-    کلیات ادبی ساعت 14 بعد از ظهر شامل : دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی بلاغت و فنون ادب

 

شرکت دانشجویان در جلسه امتحان منوط به گذراندن تمامی دروس مرحله آموزشی و کسب حداقل معدل کل 16 و ارائه مدرک قبولی آزمون زبان EPT می باشد .

 

 

جلسه هیأت برگزار کننده امتحان جامع روز پنج شنبه مورخ 10/12/96 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید پس از تبادل نظر در خصوص اخذ امتحان جامع موارد ذیل به تصویب رسید .

1-    زمان برگزاری امتحان جامع 1397/04/13( امتحان کتبی ) و 1397/04/14( مصاحبه ) تصویب شد .

2-    موضوعات امتحان جامع به شرح ذیل تصویب شد .

 

رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

1-    مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی ساعت 8 صبح

2-    تحلیل رفتاری در سازمانهای اداری ساعت 10 صبح

3-    استراتژیهای مدیریت منابع انسانی

4-    بررسی روابط فرد و سازمان                    ساعت 14 بعد از ظهر

5-    سمینار بهره وری در بخش دولتی

 

رشته مدیریت دولتی گرایش مالی

1-    مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی ساعت 8 صبح

2-    نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت ساعت 10 صبح

3-    بازارها و موسسات مالی

4-    تئوریهای مدیریت مالی          ساعت 14 بعد از ظهر

5-    سمینار در مسائل مالی

 

شرکت دانشجویان در جلسه امتحان منوط به گذراندن تمامی دروس مرحله آموزشی و کسب حداقل معدل کل 16 و ارائه مدرک قبولی آزمون زبان EPT می باشد .

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان رشته جامعه شناسی گرایش فرهنگی در خصوص امتحان جامع

 

از دروس حوزه ها : جامعه شناسی فرهنگ –جامعه شناسی ارتباطات بین فرهنگی – یا جامعه شناسی هنر
تعداد بازدید:
121
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal