دانشجویان برتر پرستاری در نیمسال اول 99-98
.


ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

ورودی

1

فاطمه صالحی

17.06

مهر 98

2

محدثه بیگی

17.27

بهمن 97

3

نادیا باقری پور

17.19

بهمن 97

4

فاطمه آقاسی

18.89

مهر 97

5

معصومه آهنگ

18.88

مهر 97

6

شیما خیامیان

18.39

مهر 97

7

مائده دژبرد

18.29

مهر 97

8

فاطمه مرادی

17.95

مهر 97

9

فائزه جمالی

17.91

مهر 97

10

زینب عمادی

17.58

مهر 97

11

زهرا زارعی

17.47

مهر 97

12

محمد مهدی حبیبیان پور

17.45

مهر 97

13

زهرا نادعلیان

17.33

مهر 97

14

علی نادری

17.26

مهر 97

15

امیرحسین مومنان

17.14

مهر 97

16

محمدذوالفقاری

17.05

مهر 97

17

الهه جهانی

19.51

مهر 96

18

محبوبه حیدری

18.89

مهر 96

19

فاطمه امیری

18.48

مهر 96

20

امیر حسین کسایی

18.29

مهر 96

21

فاطمه سیف پور

18.15

مهر 96

22

مرضیه عباسی

18.08

مهر 96

23

فائزه دهقان

18.04

مهر 96

24

فاطمه سلامه زاده

17.95

مهر 96

25

زهرا صدوق

17.90

مهر 96

26

سمانه بابادی

17.77

مهر 96

27

مریم جانثاری

17.74

مهر 96

28

زهرا احمدی

17.66

مهر 96

29

زهرا نفر

17.66

مهر 96

30

شیدا قائدی

17.54

مهر 96

31

زهرا فتاحی وند

17.51

مهر 96

32

مینا نصوحی

17.50

مهر 96

33

امیرحسین روحانی

17.49

مهر 96

34

مهناز قاسمی مهر

17.44

مهر 96

35

غزل رنجبری

17.11

مهر 96

36

علی دهقانی

17.07

مهر 96

تاریخ:
1398/11/28
تعداد بازدید:
164
منبع:
Powered by DorsaPortal