نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو پرستاریمنو پرستاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پرستاری</span>دانشکده پرستاری
درباره گروه
معرفی مدیر گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضا هیات علمی گروه </span>اعضا هیات علمی گروه
خانم محمودی
خانم گلابی
خانم قلیچ خانی
خانم سبحانی
آقای عمادزاده
مسئول آموزش پرستاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش پرستاری</span>آموزش پرستاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرفصل رشته پرستاری </span>سرفصل رشته پرستاری
سرفصل دروس بعد از 93
سرفصل ورودیهای قبل از 93
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آرایش دروس</span>آرایش دروس
ارایش دروس (اصلاحیه)
آرایش دروس95 96 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> کارآموزی</span> کارآموزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های کارپوشه دانشجویان کارورز</span>فرم های کارپوشه دانشجویان کارورز
کارپوشه کارورزی
کارپوشه داخلی و جراحی
برنامه ريزي كاراموزي و كارورزي 4 ساله
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم و راهنمای بهداشت مدارس</span>فرم و راهنمای بهداشت مدارس
راهنما
فرم
برنامه كارآموزي و كارورزي نيمسال دوم 97-96
برنامه كارآموزي و كارورزي نيمسال اول 97-96
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فایلهای آموزشی </span>فایلهای آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیماری های کودکان</span>بیماری های کودکان
chapter17
chapte18
chapte19
chapte20
chapte21
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زیست شناسی </span>زیست شناسی
BasicCellStructures.ppt
Symbiosis-1.ppt
bacteria viruses 1.ppt
blood cells
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میکروب شناسی</span>میکروب شناسی
میکروب شناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انگل شناسی</span>انگل شناسی
Giardia_lamblia.ppt
Leishmania Tricho Giardia.ppt
Malaria new.ppt
SKIN LESION.PPT
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیو شیمی </span>بیو شیمی
chp5 carbohydrates.ppt
chp5 lipids .ppt
chp5 nucleic acids. ppt
chp5 proteins .ppt
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روان شناسی</span>روان شناسی
روان شناسی 1
روان شناسی 2
روان شناسی 3
روان شناسی 4
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روان یک/ بهداشت روان</span>روان یک/ بهداشت روان
بهداشت روان 1
بهداشت روان 2
بهداشت روان 3
بهداشت روان 4
بهداشت روان پایان ترم 1
بهداشت روان پایان ترم 2
بهداشت روان پایان ترم 3
بهداشت روان پایان ترم 4
بهداشت روان پایان ترم 5
بهداشت روان پایان ترم 6
بهداشت روان پایان ترم 7
بهداشت روان پایان ترم 8
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روان دو/ اختلالات روان</span>روان دو/ اختلالات روان
طبقه بندی در روانپزشکی
داروها
سایر درمانها
اسکیزوفرنی
اختلالات افسردگی
درمان و فرایند پرستاری اختلالات افسردگی
دو قطبی و اختلالات مرتبط
اختلالات هذیانی
اختلالات اضطرابی
اسیب و عوامل استرس زا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تغذیه و تغذیه درمانی</span>تغذیه و تغذیه درمانی
تغذیه 1
تغذیه 2
تغذیه3
مقاله نويسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دروس ارائه شده در هر نیمسال </span>دروس ارائه شده در هر نیمسال
نیمسال اول 98 99
نیمسال دوم 97 -96
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نیمسال اول 97-96</span>نیمسال اول 97-96
ترم 1
ترم 3
نیمسال دوم96-95
برنامه هفتگی اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توسعه آموزش (EDO)</span>توسعه آموزش (EDO)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت</span>مدیریت
معرفی دفتر توسعه و تاریخچه
آیین نامه شرح وظایف دفتر توسعه آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محورهای فعالیت دفتر توسعه اموزش</span>محورهای فعالیت دفتر توسعه اموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درس</span>کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درس
آیین نامه
طرح درس دروس تئوری
طرح درس دروس کارآموزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته استعدادهای درخشان</span>کمیته استعدادهای درخشان
آیین نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته اعتبار بخشی</span>کمیته اعتبار بخشی
آیین نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی</span>کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
آیین نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته پژوهش در آموزش</span>کمیته پژوهش در آموزش
آیین نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته توانمند سازی اساتید</span>کمیته توانمند سازی اساتید
آیین نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ارزیابی و ارزشیابی</span>کمیته ارزیابی و ارزشیابی
آیین نامه
ارزشیابی 360 درجه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته مشورتی و شورای اموزشی دانشجویی</span>کمیته مشورتی و شورای اموزشی دانشجویی
آیین نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش مهارتهای بالینی</span>آموزش مهارتهای بالینی
دستور کار SKill Lab
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چک لیست پروسیجرها</span>چک لیست پروسیجرها
چک لیست مراقبت سالمندی
چک لیست کموتراپی
چک لیست اطفال
چک لیست دارو درمانی
چک لیست گوش و حلق و بینی
چک لیست گوارش
چک لیست اقدامات عمومی
چک لیست قلب
چک لیست عفونی
چک لیست مادران و نوزادان
چک لیست نمونه گیری
چک لیست سیستم عصبی
چک لیست NICU
چک لیست اتاق عمل
چک لیست ارتوپدی
چک لیست مسمومین
چک لیست روانپرستاری
چک لیست تنفس
چک لیست پوست
چک لیست سیستم ادراری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمون اسکی</span>آزمون اسکی
راهنمای ازمون osce
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین نامه‌ها و فرم‌ها</span>آئین نامه‌ها و فرم‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه آموزشی</span>آیین نامه آموزشی
آيين نامه اموزشي دوره كارشناسي
كار در بالين دانشجويان
اخذ واحد با كاراموزي در عرصه
كارگاههاي اموزشي
اعتبار بخشي
كميته تحقيقات
ايين نامه استاد مشاور
آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي علوم پزشكي
آیین نامه درس دفاع مقدس
ایین نامه استعداد درخشان
آیین نامه طب سنتی1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه پژوهشی</span>آیین نامه پژوهشی
شركت در كنگره هاي خارجي
كميته اخلاق
طرح هاي تحقيقاتي
امتياز مقالات مستخرج از طرح
بخشنامه تشويق و ركود هيات علمي
کمیته مشورتی دانشجوییPowered by DorsaPortal