دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان با بیش از ربع قرن خدمات فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی و برخودار از کادر مجرب و اساتید با سابقه و مساحت 700هزارمتر مربع در مقاطع و رشته های تحصیلی ذیل، بدون آزمون دانشجو می پذیرد .

مقطع کارشناسی پیوسته

کد رشته

نام رشته

کد واحد

مدرک پایه مورد نیاز

جنسیت

مقطع

41016

مهندسی رباتیک

183

پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم،کاردانی

زن و مرد

کارشناسی پیوسته

40310

مهندسی صنایع

183

پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم

زن و مرد

کارشناسی پیوسته

40315

مهندسی صنایع-ایمنی صنعتی

183

پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم

زن و مرد

کارشناسی پیوسته

40675

مهندسی مکانیک

183

پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم

زن و مرد

کارشناسی پیوسته

20101

زبان وادبیات فارسی

183

پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم

زن و مرد

کارشناسی پیوسته

20526

علوم اجتماعی-پژوهشگری علوم اجتماعی

183

پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم

زن و مرد

کارشناسی پیوسته

20554

علوم اجتماعی-تعاون ورفاه علوم اجتماعی

183

پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم

زن و مرد

کارشناسی پیوسته

20508

علوم اجتماعی-دبیری علوم اجتماعی

183

پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم

زن و مرد

کارشناسی پیوسته

21230

مدیریت اموربانکی

183

پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم

زن و مرد

کارشناسی پیوسته

21207

مدیریت بازرگانی

183

پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم

زن و مرد

کارشناسی پیوسته

21209

مدیریت بیمه

183

پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم

زن و مرد

کارشناسی پیوسته

21210

مدیریت دولتی

183

پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم

زن و مرد

کارشناسی پیوسته

مقطع کارشناسی ناپیوسته

21307

علمی و کاربردی حسابداری

183

فوق دیپلم

زن و مرد

کارشناسی ناپیوسته

21207

مدیریت بازرگانی

183

فوق دیپلم

زن و مرد

کارشناسی ناپیوسته

40323

ایمنی و صنعتی محیط کار

183

فوق دیپلم

زن و مرد

کارشناسی ناپیوسته

40659

مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید ماشین ابزار

183

فوق دیپلم

زن و مرد

کارشناسی ناپیوسته

40660

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید قالب سازی

183

فوق دیپلم

زن و مرد

کارشناسی ناپیوسته

40147

مهندسی تکنولوژی کنترل ساخت و تولید

183

فوق دیپلم

زن و مرد

کارشناسی ناپیوسته

41013

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

183

فوق دیپلم

زن و مرد

کارشناسی ناپیوسته

40467

مهندسی تکنولوژی عمران-عمران

183

فوق دیپلم

زن و مرد

کارشناسی ناپیوسته

60209

علمی و کاربردی معماری

183

فوق دیپلم

زن و مرد

کارشناسی ناپیوسته

کاردانی پیوسته

41022

کامپیوتر – نرم افزار

183

دیپلم نظام جدید

زن و مرد

کاردانی پیوسته

40629

ساخت و تولید قالب سازی

183

دیپلم نظام جدید

مرد

کاردانی پیوسته

40630

ساخت و تولید ماشین ابزار

183

دیپلم نظام جدید

مرد

کاردانی پیوسته

40428

ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

183

دیپلم

مرد

کاردانی پیوسته

21301

حسابداری

183

دیپلم نظام جدید

زن و مرد

کاردانی پیوسته

کاردانی ناپیوسته

40322

کارادانی صنایع – ایمنی صنعتی

183

پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم

زن و مرد

کاردانی نا پیوسته

 

این واحد دانشگاهی  برای رفاه حال بیشتر دانشجویان روزهای آخر هفته  نیز کلاس برگزار می نماید و خدمات رفاهی از جمله سرویس ایاب و ذهاب به اصفهان - خوابگاه برادان و خواهران(در مجموع سایت دانشگاه) – سلف سرویس –  سالن های ورزشی دایر می باشد

 

برای ثبت نام به وب سایت azmoon.org  مراجعه نمایید. (کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان 183)